โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
62 หมู่ 1  ตำบลบางนบ  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรศัพท์ 075766071
คณะผู้บริหาร

นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา